Gratis timer

Online-Help

Timer instellingen

Timer instellingen

Tijd
Startwaarde voor een afteltimer.
Als de beginwaarde is ingesteld op nul, telt de timer de tijd die is verstreken sinds de start van de timer.
U kunt de tijd instellen in seconden, minuten en uren. Het gekleurde gedeelte van de wijzerplaat geeft de tijd weer die overeenkomt met het interval dat u instelt:
  • Als het interval één minuut of minder is, telt de timer in seconden (een volledige cirkel is 60 seconden).
  • Als het interval één uur of minder is, telt de timer in minuten (een volledige cirkel is 60 minuten).
  • Als het interval 12 uur of minder is, telt de timer in uren (een volledige cirkel is 12 uur).
  • Als het interval langer is dan 12 uur, wordt de wijzerplaat volledig bedekt met de opgegeven kleur. Wat betreft het aftellen, zal het gekleurde gedeelte gestaag afnemen in overeenstemming met de resterende tijd.
Start, Stop
Start of stop de timer.
Reset
Reset de timer naar de beginwaarde.

Audio-instellingen

Gratis timer Audio-instellingen Gratis timer Audio-instellingen Zwart-witweergave
Geluid
Selecteer het geluid dat u wilt instellen voor de wekker. U kunt uw eigen alarmgeluid selecteren door op de knop "Bladeren" te drukken. De wekker wordt geleverd met verschillende geluiden en biedt volledige toegang tot uw muziekbibliotheek.
De volgende bestandsindelingen worden ondersteund: mp3, mp2, ogg, wav, wma, aif, aiff, aifc, afc, m3u, flac.
Herhaal geluid
Het geluid wordt zo vaak herhaald als gespecificeerd.
Inschakelen metronoom
U kunt de metronoom inschakelen (die elke seconde tikt), zodat deze enkele seconden voor het einde van het aftellen wordt ingeschakeld. Stel de metronoom bijvoorbeeld zo in dat deze een minuut voor het einde van het examen begint om de aandacht van studenten te trekken.
U kunt het geluid van de metronoom wijzigen door het bestand Metronome.wav te wijzigen.

Opties

Gratis timer Opties Gratis timer Opties Zwart-witweergave

Voer %1 uit bij opstarten van Windows
Start Free Timer automatisch wanneer het systeem wordt gestart.
Toon titel
Met deze optie kunt u de titel van de timer instellen.
Kleurenschema wijzigen
Met deze optie kunt u een kleur kiezen voor het vullen van het segment dat overeenkomt met de resterende tijd vóór het einde van het aftellen.
Zwart-witweergave
Schakelt een donker thema in om alle vensters weer te geven.
Volledig scherm
Free Timer heeft een speciale knop voor de modus Volledig scherm. Klik op deze knop en de timer wordt uitgebreid naar de grootte van de monitor of projector. Dit is vooral handig tijdens examens, tests, rapporten, laboratoriumexperimenten, enzovoort. De timer is zichtbaar vanuit elk deel van de klas of het auditorium. Om de modus Volledig scherm te verlaten, drukt u op Esc of klikt u op op het scherm.
Steeds zichtbaar
Als u deze optie instelt, wordt het hoofdvenster boven alle niet-bovenste vensters geplaatst en blijft het zelfs boven gedeactiveerd.
Ook als deze optie is ingeschakeld, wordt het bijschrift van het hoofdvenster verkleind en wordt het programmapictogram van de taakbalk verwijderd.
Taal
De taal van de gebruikersinterface.

Opdrachtregelparameters

-time
Met deze parameter kunt u de timertijd instellen in het formaat "uu:mm:ss".
-title
Stelt de titel van de timer in.
-start
Start de timer.
-stop
Stopt de timer.
-portable
Start het programma in draagbare modus.
-close
Sluit een eerder gestarte instantie van het programma.

Voorbeelden:

FreeTimer.exe -start -title "Black tea" -time 5:00

FreeTimer.exe -start -title "Boiled egg" -time 3:00

FreeTimer.exe -time 120

FreeTimer.exe -time 48:00:00 -title "Two days"

Timers Timers Dark

Gebruiksrechtovereenkomst

Free Timer is een gratis programma voor persoonlijk en commercieel gebruik. Dit programma wordt gedistribueerd op AS IS-basis en ZONDER ENIGE GARANTIE; zelfs zonder de impliciete garantie van VERKOOPBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Comfort Software Group kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige, directe of indirecte, schade veroorzaakt door het programma.

Comfort Software Group behoudt zich het recht voor om licentievoorwaarden in de toekomst te wijzigen.


Delen:

Taal (Language)NL

Gratis timer downloaden

Installatiepakket (4.4 MB)
Draagbare versie (4.4 MB)

Versie: 5.2
Uitgebracht: 17-1-2022
Ondersteunde besturingssystemen:
Microsoft Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP


Gesponsord door

Met Hot Alarm Clock kunt u elk tijdsinterval instellen voor het aftellen, inclusief maanden of jaren. Je kunt ook ketens van timers maken en de ingebouwde metronoom zal je op de hoogte brengen van het naderende einde van het aftellen.

Wekkers en countdown-timers, stopwatches en takenlijst, verjaardagsherinneringen en nog veel meer.

Downloaden

Meer info

Softpedia Clean Award